Kerk

Wetenschap en Kerk zijn ermee gebaat

 

De toekenning van de Nobelprijs voor Geneeskunde aan John Gurdon en Shinya Yamanaka is een opsteker voor het respect voor het menselijk leven – en voor de Kerk die daar al die tijd voor opkwam.

Start Jaar van het Geloof

Met een Pontificale Hoogmis op het Sint-Pietersplein in Rome zal paus Benedictus XVI vandaag het Jaar van het Geloof openen.

Het jaar van het geloof

Wellicht heb je het al gehoord. Op 10 oktober start de kerk met "Het jaar van het geloof". Omdat 50 jaar geleden het tweede Vaticaans concilie startte dat zo belangrijk was voor de kerk, heeft men van dit jaar een speciaal jaar willen maken.

Op 10 oktober wordt dit jaar ingezet om 19u met een viering in de kathedraal van Hasselt en achteraf is er een ontmoeting op het Virga Jesse college.

"Iedereen beroemd" volgt Dieter in de week voor zijn priesterwijding

 ‘Iedereen beroemd’, het dagelijkse reportageprogramma na het 19 uur-journaal op Eén, volgt vanaf morgen maandag 24 september de salesiaan Dieter Verpoest in de week van zijn leven: de week voor zijn priesterwijding. De 28-jarige Dieter werd op paasmaandag 9 april 2012 priester gewijd door mgr.

Leve de herbestemming van ons kerkgebouw

Wat moet er toch allemaal gebeuren met het overaanbod aan kerken? Het is blijkbaar in om de mond vol te hebben over de herbestemming van kerkgebouwen. Maar is dit allemaal zo vanzelfsprekend? Gisteren was ik nog in Ulbeek. Daar hebben ze de ruïne van de oude kerk omgebouwd tot een begraafplaats. Niet mis. Maar geen herbestemming van een kerkgebouw, wel een concervering van een ruïne die er al jaren stond. Van Europa kregen ze hiervoor een prijs. Nu is dus heel het debat weer in gang gestoken. Het is in, het is de mode om over herbestemming te spreken.

Christenen verliezen de trappers en worden agnost

De Britse schrijver, Graham Greene, gaf in 1989 als 85-jarige een merkwaardig interview aan het katholieke weekblad The Tablet. Hij noemde zichzelf een ‘katholieke agnost’. Ik moest aan Greene denken toen ik de zomerreeks Tweespraak las. In die interviews merk je dat niet alleen de afstand tot de kerk groeit, maar dat ook de geloofsinhoud verdampt.

Werd er door zusters grof geld verdient met adopties?

Het pedofilieschandaal is nog niet verteerd of wij krijgen het volgende al over ons. Volgens het getuigenis van enkele vrouwen zouden in de jaren 70 en begin 80 meisjes in het centrum Tamar in Lommel, gedwongen geweest zijn om hun kind af te staan voor adoptie. Volgens hen zouden de betrokken zusters hieraan grof geld verdiend hebben.

Het is een toestand waarvan we eerder ook hoorde uit Spanje. En nu dus blijkbaar bij ons.

De zusters van Kindsheid Jesu die betrokken zijn verdedigen zich met de volgende drie argumenten.

religieuze intollerantie, hoe zielig

Wellicht heb je ervan gehoord. In Pakistan werd een christelijk meisje van 14 jaar met het syndroom van Down opgepakt omdat in haar tas een aantal verbrande pagina's van de koran waren terug gevonden. Tot nu toe werd steeds geopperd dat het meisje niet kan lezen en dus niet kon weten dat het om teksten uit de Koran ging. Toch wordt dit meisje tot op de dag van vandaag vastgehouden en riskeert ze de doodstraf.

De kerk bereidt zich voor op een nieuwe Contra reformatie

Vandaag, wat binnenkerkelijk nieuws. Misschien heb je het al gehoord, maar vanaf oktober start in de kerk het jaar van het geloof. Een goede aanleiding vindt men dan ook om de koppen eens samen te steken. De kernvraag hierbij is "Hoe zetten we een nieuwe evangelisatie van het westen op?". De schandalen hebben de kerk al genoeg schade berokkend. Niet alleen de kerk als instituut is weggezakt maar velen in het westen hebben ook het geloof aan de kant geschoven. Hieraan wil men dus iets doen.

Inhoud syndiceren