Islam

Godsdiensten zeggen in België nee tegen euthanasiewet

Het is dan toch mogelijk. De drie grote geloofsgroepen in België hebben met één stem gesproken over een ethisch thema. Tot nu toe hielden ze ofwel de lippen stijf op elkaar of werden ze uit elkaar gespeeld door de vrijzinnigheid. Dit is misschien een keerpunt. Hopelijk dat de drie (Islam, Jodendom en Katholicisme) meer impact krijgen op de ethische discussie die op maatschappelijk vlak gevoerd worden en die ook politiek spelen.

Het vergeten christendom

De geschiedenis van het christendom is een Europese geschiedenis, zo zou je kunnen denken als je de meeste geschiedenishandboeken ter hand neemt. Philip Jenkins poogt af te rekenen met deze mythe in zijn 'Het vergeten christendom. De duizendjarige bloeitijd van de kerk in het Midden-Oosten, Azië en Afrika'.

Site van tot het christendom bekeerde moslims

Al horen we heel wat over christenen die moslim worden. Toch gebeurt ook het omgekeerde. Op www. IsaRuhAllah.nl getuigen ex-moslims over hun bekering tot het christendom. Helaas is het voor bekeerlingen tot het christendom niet zo evident om hierover in het publiek te getuigen. Hierdoor lijkt het wel alsof ze niet bestaan.

De Islam, de religie van de toekomst!

Gisteren las ik ergens dat als je het belangrijk vind om meer tijd te maken voor het familieleven, een leven met meer regelmaat wil en je solidariteit belangrijk vindt, je best moslim kan worden.

Gehackte Arabische lente

Jonge mensen in de Arabische wereld wilden hun land ontwikkelen tot een moderne gemeenschap in contact met de wereld onder behoud van culturele tradities. Zij wilden de religie, islam en christendom, in ere houden, maar geen centrum van de macht maken. De grondwet zou niet mogen voorschrijven dat de islam hèt geloof is en dat de sharia de grondslag vormt voor alle wetgeving. Alle religies zouden gelijkwaardig zijn en christenen, moslims en ongelovigen zouden gelijke rechten hebben. Helaas zijn deze jonge mensen bedrogen uitgekomen.

Weg met alle kerken in het Arabisch schiereiland

Dat is ongeveer hetgene te horen viel uit de mond van Grootmoefti van Saoedi-Arabië, Sheikh Abdul Aziz Al-Asheikh. Deze vooraanstaande geestelijke verklaarde dat ‘het nodig is om alle kerken in de regio te vernietigen, zodat de islam als enige godsdienst overblijft op het Arabische schiereiland. Hij deed deze uitspraak tijdens een overleg met de in Koeweit gevestigde organisatie Society of Revival of Islamic Heritage.

Wat bezielde Mohamed Merak in Toulouse?

Laten we eens proberen de zaken van de andere kant te bekijken. Mohamed Merah verweet de militairen dat zij die van "arabische" afkomst waren hun eigen volk onderdrukte door als franse militairen mee te vechten in de conflicthaarden in Afghanistan ... Voor hem was dit onverdraagelijk en moest dit stoppen.

Salamworld, de Islamitische Facebook

Salamworld wordt gezien als de halal-variant op Facebook. Het nieuwe sociale netwerk, voor zowel moslims als niet-moslims, wordt in juli tijdens ramadan officieel gelanceerd. De oprichters hopen op 50 miljoen gebruikers in de eerste drie jaar.

Britse minister en moslima Warsi roept op tegen militant secularisme

De Britse samenleving dreigt over te worden genomen door "militante secularisten” op een manier die doet denken aan "totalitaire regimes".

Is de arabische lente ook voor christenen fleurig?

Wanneer dictators gevangen worden, begint de zoektocht naar een nieuwe nationale identiteit. De islam ligt voor de hand als nationaal bindmiddel. Intern is de verdeeldheid echter groot: sjiieten en soennieten bestrijden elkaar en groepen als de alevieten en ahmadi's worden niet eens als moslims erkend. Wel leiden pogingen tot het vormen van zo'n nationale identiteit tot een veel moeilijkere positie van religieuze en etnische minderheden.

Druk op christenen

Inhoud syndiceren