geloof

De Wereldjongerendagen komen er aan!

Nog iets min­der dan vijftig dagen, dan is het 23 juli, en starten de Wereld­jon­gerenda­gen in Rio De Janeiro in Brazilië.

LZ7 inspireert jongerenwerk

Meer dan een jaar geleden leerde ik fontman Lindz West van LZ7 kennen. Met zijn performance wist hij onmiddellijk iedereen mee te krijgen. De sfeer zat er al snel in en iedereen was heel opgewekt. Na zijn optreden had hij een gesprek met het publiek. Mijn mond viel open. Met wat een gemak hij hier over geloof sprak. In het Engels komt het natuurlijk altijd wel hyper over maar toch.

Kerk komt op voor landlozen

De Colom­bi­aanse Kerk ste­unt een overeenkomst over land­her­vormin­gen die de regering en rebel­len­groep FARC

Ik geloof dus ik twijfel

Twijfel is in. Zeker als het gaat over geloven. “Er zal wel iets bestaan” wordt dan al snel gezegd. “Ik geloof”, maar als men hierover iets meer moet vertellen dan volgt er maar weinig. En waar men algemeen een aversie voor heeft is mensen die overtuigd zijn van hun geloof. Dit wordt al snel als fanatiek en fundamentalistisch gezien.

Zijn er ook atheïsten in de hemel?

Er is heel wat te doen over een uitspraak die paus Franciscus deed op 22 mei 2013. Heel wat mensen vielen blijkbaar van hun stoel toen hij vertelde dat ook atheïsten niet uitgesloten zijn van de hemel. De reactie laat zien hoe weinig mensen nog weten van het christelijk geloof. Blijkbaar is het voor hen evident dat het christendom op een sektaire manier denkt over andersdenkenden. Enkel wie gelooft is blijkbaar voor de buitenstaander, bij de gelukkigen. Maar zo is de katholieke visie helemaal niet.

Maar wat heeft de paus eigenlijk gezegd?

Als het goede nu eens aanstekelijk was

Vaak hebben we de indruk dat haat, geweld, kortweg het kwaad als een olievlek zich verspreidt over heel de wereld. Het is als met de ene rotte appel in de mand. Het begint klein maar het is aanstekelijk. Mensen die gekwetst worden verharden zelf, geweld roept weer geweld op… Zo lijkt de wereld meer en meer af te glijden.

God! Wat moet ik doen?

Het gebeurt in het leven wel eens dat je op een punt komt waarvan je niet meer weet hoe het verder zal gaan. Heel wat dingen komen op je af maar je ziet in dit alles nog niet klaar genoeg. Ik bevind mij nu in zo’n situatie. Maar wat is nu de beste houding? Wat moet ik doen? Of moet ik gewoon niets doen en wachten en “het lot” laten beslissen?

Meer hedendaagse kunst in de kerk

 

Kunst en geloof is sinds de afgelopen eeuw of zelfs langer een moeilijke combinatie. Dit is zo sinds dat kunst niet meer in functie mag staan van iets anders. Mag kunst dan nog een boodschap brengen? Is het enkel het product van emoties of wil het juist enkel emoties wekken bij de toeschouwer. Mag kunst nog iets zeggen? En wat is de definitie van mooie kunst.

Film: Into Great Silence

 

De gewijde stilte is het hoofdpersonage van de unieke documentaire ‘Into Great Silence/Die grosse Stille’ die vanaf 14 september 2006 in Nederland te zien is geweest. Cineast Philip Gröning mocht pas na lang en geduldig wachten eindelijk filmen in de ‘Grande Chartreuse’, het moederklooster van de kartuizergemeenschap, hooggelegen in de Franse Alpen dichtbij Grenoble.

 

Religieuze beleving in deze tijd

De Britse Francis Spufford is christen en schaamt zich daar niet voor. Want het beeld dat Richard Dawkins en andere vertegenwoordigers van het nieuwe atheïsme schetsen, is een grote karikatuur. Christenen zijn meer dan wereldvreemde figuren, die midden in de zomer lelijke regenjacks dragen en dwepen met ellende, zo stelt Spufford met de nodige zelfspot.

Inhoud syndiceren