geloof

Het favoriete worshipliedje van Justin Bieber

Mooi, als ontspoorde artiesten uitkomen voor hun overtuiging. Justin Bieber was vorig jaar een graag geziene gast in politiebureaus, maar de Canadese meisjesmagneet vond tussen de minder vrijwillige bezoekjes aan de hermandad door ook tijd om de Heer te ontmoeten. In een interview met Cosmopolitan zegt hij dat bovenstaande track van Bethel Music één van zijn favoriete nummers is. Geniet! (of gruwel)

Kayla Mueller: een indrukwekkend geloofsgetuigenis van een meisje door IS vermoord

Al vanaf jonge leeftijd zette Kayla Mueller zich in voor een betere wereld. Ze voerde actie voor hulp in Darfur. Ze kwam in actie tegen de martelingen op Guatanamo Bay en was in Amerika lange tijd vrijwilligster in een opvangtehuis voor vrouwen en in een aids-centrum. Na haar achttiende verjaardag vertrok ze naar India om taalles te geven aan Tibetaanse vluchtelingen en in 2010 kwam ze terecht in de Palestijnse gebieden om vrijwilligerswerk te doen.

In 2010 schreef ze het volgende op haar blog:

Een indrukwekkende bedevaart naar Rome met een groep enthousiaste jongeren

De afgelopen dagen heb ik deelgenomen aan de internationale misdienaarsbedevaart naar Rome. Paus Franciscus was er ook bij. Hij bedankte de meer dan 12.000 aanwezige misdienaars. Hij omschreef hen als 'vrienden van Christus' en 'missionarissen van de naastenliefde'. We verzamelden op het Sint-Pieterspleinop het heetst van de dag voor de ontmoeting met de paus. De brandweer had er de handen mee vol om de massa wat verkoeling te bezorgen. 

Film: Calvary

Via via stootte ik op de film “Calvary” die een grote indruk op me maakte.

In een Iers kuststadje wordt Father James in de fantastische openingsscène met de dood bedreigd. In de biechtstoel zit een man die plechtig belooft dat hij over precies zeven dagen Father James zal doodschieten. “U bent een goede priester die moet boeten voor alle wandaden van slechte priesters,” zo motiveert de als kind misbruikte parochiaan zijn wraakactie.

Jezus stierf op Witte zaterdag

Een hilarisch filmpje dat toont hoe weinig sommige jongeren nog weten van de Goede week en Pasen. Gelukkig dat Rik Torfs te hulp schiet om wat duiding te geven. Zo zijn we weer zeker van ons stuk en weten we waar we aan toe zijn.

Wat zouden we doen zonder deze man!

Twitteren met GOD interactief

Onlangs werd het internationale project Tweeting with GOD gelanceerd. Samen met een enthousiast team van jongeren geeft priester en auteur Michel Remery (NL) mensen met geloofsvragen korte en heldere antwoorden vanuit katholiek perspectief, om hen op die manier te helpen in hun zoektocht naar God.

Wat met al die bijbelse films tegenwoordig!?

Voor sommigen is het de ultieme foute combinatie: een atheïstische filmmaker die een bijbelverhaal verfilmt. Een agnost die een bekende geschiedenis uit de Bijbel in de bioscoop brengt. Het is vragen om problemen. Toch? Of niet?

Noah

Hoe Jezus ook nu nog wordt tegengewerkt.

Als geloof in een divers publiek ter sprake komt dan voelen we ons vaak ongemakkelijk. Want als gelovige willen we niet uit de toon vallen of als wereldvreemd overkomen. De beproefde strategie die dan vaak gevolgd wordt is dan ons geloof te herleiden tot een geheel van goedmenselijke waarden en normen waar elk weldenkend mens zich in kan vinden.

Britse premier neemt het op voor het christendom

Over de paasboodschap die de Britse premier David Cameron vorige week hield, wordt nog steeds druk gediscussieerd. In de UK ging het er met Pasen een beetje anders aan toe dan normaal. Premier Cameron sprak vrij over zijn eigen geloofsbeleving en benadrukte de waarde van het christelijk geloof voor de samenleving.

De God van het digitale tijdperk

Heb jij het doorgehad hoe het leven is veranderd door technologie? Veel lijkt ons te zijn overkomen. En zonder dat we het doorhadden zijn we veranderd. Ook onze spiritualiteit, ook onze relaties, onze afhankelijkheden. Heeft Google invloed op hoe wij geloven? En hoe heeft een smartphone invloed op hoe we in het leven staan?

Inhoud syndiceren