bijbel

God heeft humor?!

Afgelopen weekend was ik met een groep jongeren in de abdij van Westmalle. In die dagen kwam even het onderwerp van Gods humor op tafel. Wat moesten we daar van denken? Een antwoord leek er ons niet te zijn. Met dit artikeltje komt er misschien toch wat meer licht.

 

Kerk2012 en het geloofsgetuigenis

Zaterdag hoorde ik wel een interessante uitspraak die mij aan het denken heeft gezet. Op het congres Kerk2012 zei iemand : van de 100 mensen is er 1 die de bijbel leest en 99 die de christen lezen.

Leef eens een jaar bijbels!

Onlangs twee grappige dingen gezien en gelezen over mensen die gedurende een bepaalde periode heel consequent alle regels volgden uit de bijbel. Het gaf natuurlijk een hoop grappige resultaten.

Massas bijbelse films in de maak

 

Saoedie-Arabië moeit zich met toekenning domeinextensies

CANN, de organisatie die wereldwijd domeinextensies voor websites toewijst, is van plan een aantal nieuwe top-level domeinen toe te voegen. Daartegen zijn echter veel protesten.

Film: Adam's apples

 

Straatbijbel voor jongeren krijgt vervolg

Wat mij steeds verrast is dat als ik met jongeren spreek over bijbelverhalen ze er vaak weinig van bakken. Na meestal 12 jaar godsdienstles op school zijn er maar enkele verhalen blijven plakken. Niet dat dit op zich een drama is. Hoeveel dingen ben ik wel niet vergeten van wat ik op school geleerd heb. Maar aan de andere kant is dit juist wel een probleem, omdat de bijbel "de" bron is waaruit we horen wie Jezus en God is. Hoe kunnen we zeggen dat we christen zijn als we niets van die Jezus en die God uit de bijbel kennen.

Inhoud syndiceren