Blogs

Ook de Kerk is te vinden op de Wereldtentoonstelling in Milaan

Al sinds het ontstaan van de wereldexpo is de kerk er op een of andere manier aanwezig, en sinds 1958 telkens als staat, de Heilige Stoel, met een zelfstandig paviljoen.

De aanwezigheid van het Vaticaan misstaat deze keer zeker niet, want het thema sluit naadloos aan bij de belangrijkste boodschap van de paus aan de wereld dit jaar. In de encycliek Laudato si’ roept hij niet alleen katholieken, maar alle mensen van goede wil op om zorg te dragen voor de aarde.

Kayla Mueller: een indrukwekkend geloofsgetuigenis van een meisje door IS vermoord

Al vanaf jonge leeftijd zette Kayla Mueller zich in voor een betere wereld. Ze voerde actie voor hulp in Darfur. Ze kwam in actie tegen de martelingen op Guatanamo Bay en was in Amerika lange tijd vrijwilligster in een opvangtehuis voor vrouwen en in een aids-centrum. Na haar achttiende verjaardag vertrok ze naar India om taalles te geven aan Tibetaanse vluchtelingen en in 2010 kwam ze terecht in de Palestijnse gebieden om vrijwilligerswerk te doen.

In 2010 schreef ze het volgende op haar blog:

Een indrukwekkende bedevaart naar Rome met een groep enthousiaste jongeren

De afgelopen dagen heb ik deelgenomen aan de internationale misdienaarsbedevaart naar Rome. Paus Franciscus was er ook bij. Hij bedankte de meer dan 12.000 aanwezige misdienaars. Hij omschreef hen als 'vrienden van Christus' en 'missionarissen van de naastenliefde'. We verzamelden op het Sint-Pieterspleinop het heetst van de dag voor de ontmoeting met de paus. De brandweer had er de handen mee vol om de massa wat verkoeling te bezorgen. 

Liever een Tempelier maar een Benedictijn is ook wel O.K

Wie op facebook zit ziet soms tot vervelends toe allerhande spelletjes en polls passeren. Maar soms zit er ook iets leuks tussen. Zo stootte ik op het spelletje “What religious order would you belong to if you lived in the medieval times?”. Persoonlijk verslind ik alle strips die gaan over de kruisvaarders en de Tempeliers. Dus kon ik de verleiding niet weerstaan om mee te doen aan dit spelletje.

Wat is zonde? 3 glazen maken dit duidelijk.

Dit filmpje kan simplistisch overkomen. Alsof Jezus een wasmiddel is dat automatisch de zonde (sin) wegwast. Toch legt het op heel aanschouwelijke wijze uit wat er gebeurt bij de mens die zijn innerlijkheid opent voor de Heer van het leven.

Priesterwijding in bisdom Hasselt

Afgelopen zondag lazen we hoe Jezus zijn leerling uitzond om zijn blijde boodschap handen en voeten te geven. Maar ook hoorden we hoe de profeet Amos door de machtigen van zijn tijd wandelen werd gestuurd. Getuigen van de schat die je van God gekregen hebt en deze doorgeven aan anderen is niet altijd gemakkelijk. Vroeger niet maar ook nu niet. Maar als niemand opstaat om dit te doen dan zal het licht dat Jezus heeft laten stralen langzaam aan uitdoven. Gelukkig zijn er nog mensen die zich hiervoor durven inzetten. Zo werd een dikke week geleden Wim Simons tot priester gewijd.

Media lezen uitspraken paus Franciscus selectief

Mgr. Mutsaerts van Denbosch schreef een heel interessante colum waarvan ik je zeker een deel niet wil onthouden.

 

De encycliek Laudato Si wordt alom geprezen in de media. Paus Franciscus wordt geprezen als klimaatactivist, strijder voor duurzaamheid, als iemand die oproept tot ecologische bekering en strijdt tegen de wegwerpcultuur. Ik lees het met instemming.
Wat evenwel opvalt, is dat diezelfde media de ongemakkelijke fragmenten volledig negeren.

Bijbel apps: elke dag iets vers

De bijbel lezen. Wie begint daar nog aan. En toch zijn er heel wat mensen die dagelijks een stukje uit dit boek overwegen en hun voordeel er mee doen. Stuk voor stuk beleven ze hier deugd aan. En omdat men aan zichzelf de halve wereld kent stel ik jullie enkele bijbel apps voor waar ook jij misschien je voordeel mee kan doen.

 

Bijbelapp Treinreflecties

Film: Calvary

Via via stootte ik op de film “Calvary” die een grote indruk op me maakte.

In een Iers kuststadje wordt Father James in de fantastische openingsscène met de dood bedreigd. In de biechtstoel zit een man die plechtig belooft dat hij over precies zeven dagen Father James zal doodschieten. “U bent een goede priester die moet boeten voor alle wandaden van slechte priesters,” zo motiveert de als kind misbruikte parochiaan zijn wraakactie.

ESSAY Het is niet de 'echte emotie' die herdenken mogelijk maakt, maar het gestileerde ritueel.

Een heel lezenswaardig artikel kwam ik tegen in Trouw. Zeker als je onze manier van vieren in de kerk in je achterhoofd houdt dan worden sommige dingen duidelijk waarom we dit doen zoals we dit doen. Ook maakt het ons allert en zet het aan het denken over knip en plak liturgie die enkel de persoonlijke emoties een plaats wil geven.

Inhoud syndiceren