Wat betekent de Goede week?

Overmorgen is het Witte donderdag. Hiermee starten we de drie dagen waarin we de laatste momenten uit Jezus leven herdenken. Maar wat kan dit nu vandaag voor ons betekenen?

Tegenwoordig is bijna alles gefocust op “succes”. Jongeren moeten er hun studies mee afronden. Volwassenen moeten er hun hele loopbaan aan werken. Tot de oude dag aan toe ontsnapt er niets meer aan. Ook in het privéleven staat vaak succes centraal. Want aan hoe we wonen, ons verplaatsen, kleden, ontspannen, moet eveneens te zien en te meten zijn hoe geslaagd we wel door het leven gaan. Wee hen voor wie moeder natuur niet zo kwistig in het rond strooide met een schitterende geest, een volmaakt lichaam of knappe talenten. Wee hen die hun kansen verprutsen. Wee hen die zich bij tegenslag niet weten te herpakken. Wee hen die mislukken.

 Maar tot welke categorie behoorde Jezus van Nazareth? Hij leefde een eenvoudig bestaan. Wijdde zich toe aan de God. Verzamelde een groepje leerlingen. Trok met hen rond om in woord en daad van zijn geloof in God en mens te getuigen, en zijn droom van een nieuwe wereld waar te maken. Her en der had Hij wel eens “succes”, maar uiteindelijk eindigde Hij op een kruis, de doodstraf voor ordinaire oproerkraaiers. Verraden, verloochend en verlaten door al zijn vrienden. Zelfs de God met wie Hij zich zo innig verbonden wist als een zoon met zijn vader, leek Hem in de steek te laten.

Net die – mislukte? – mens, zo geloven christenen, werd door God uit de dood opgewekt. En net zijn totaal ontgoochelde vrienden waren de eersten die het hebben ervaren. Vanaf dan wordt alles anders, voor altijd. Ze herwinnen hun geloof in Hem en zijn boodschap, verkondigen ze vrijmoedig en beleven ze daadwerkelijk. Hier staan we in de absolute kern van de christelijke boodschap.
Maar wat is die verrijzenis? Hoe onmogelijk ook om het ons voor te stellen, het kan niet anders dan hierop neerkomen dat niet de dood, maar alsnog toch het leven het laatste woord heeft. Om te beginnen voor die Ene, maar in Hem voor ons allemaal. Dat is de ware hoop, de echte belofte, die het evangelie verkondigt. 


In de Goede Week beleven christenen in een lange aaneenschakeling van vieringen de essentie van hun geloof: dat Jezus heeft geleden, gekruisigd is, gestorven en begraven, en op de derde dag is verrezen. De mislukte wordt de Verlosser. Net in Hem toont God zijn kracht.