UCL en abortus verre van een open discussie

Aan de Université Catholique de Louvain (UCL) is ophef ontstaan nadat een prof in een cursus een document verspreidde waarin hij betoogt dat abortus moord is.

Stéphane Mercier deed dit in het kader van een cursus filosofie voor toekomstige ingenieurs. De ongeveer honderd studenten kregen een document van vijftien pagina’s onder ogen getiteld De filosofie voor het Leven – Tegen een zogenaamd recht om abortus te kiezen.

'Moord op een onschuldig persoon'

Daarin stelt Mercier onder meer: “De waarheid is dat abortus de moord op een onschuldig persoon is. En het is zelfs een bijzonder abjecte moord, omdat de onschuldige in kwestie weerloos is.” Ook schrijft hij dat abortus net als verkrachting een intrinsiek kwaad is, iets dat altijd onaanvaardbaar is, ongeacht de omstandigheden.

“Als abortus een moord is, is het dan niet nog erger dan verkrachting? Verkrachting is immoreel en gelukkig is het ook illegaal.” Het zou dan, stelt hij, voor de hand liggen ook abortus strafbaar te stellen.

Met deze visie lijkt binnen een universiteit die zich "Katholiek" noemt niets mis te zijn. Wie er de documenten van de Kerk op naslaat zal gelijkaardige dingen tegenkomen. 

'In tegenspraak met waarden universiteit'

De UCL laat in een korte verklaring op haar website weten kennis te hebben genomen “van een schrijven van dhr. Mercier (...) over abortus”. Ook meldt ze met hem in gesprek te zullen gaan om de status en het mogelijk gebruik van het artikel in het kader van zijn lessen “op te helderen”.

In de verklaring staat verder dat ongeacht de uitkomst van dat gesprek het “recht op abortus” vastligt in de Belgische wet “en dat de notitie waarvan de UCL op de hoogte is gesteld ook in tegenspraak is met de waarden die de universiteit draagt. Het is onacceptabel om in het kader van een cursus standpunten over te brengen die in tegenspraak zijn met deze waarden”. Dit laatste is toch wel vreemd. Zeker in op een katholieke universiteit en dan ook nog eens in een cursus filosofie waarin heel wat visies de revue passeren ookal zijn dit niet de visies van de instelling.

Intollerante reactie

Is de reactie van de universiteit niet weer een zoveelste bewijs van onze "tollerante" intollerante samenleving? Alles mag en moet kunnen behalve als men een katholiek standpunt inneemt dat het huidige doen en laten in vraag stelt en een spiegel voorhoudt.

Is het trouwens niet een beetje intollerant dat een katholieke universiteit hier zo reageert? Op dat vlak is de katholieke leer mijns inziens tolleranter, want zij laat ruimte vrij voor gewetensvrijheid. Hoe zit het hiermee op de UCL, mogen proffen nog hun geweten laten spreken of bepaald de instelling zelf wat de waarheid is? Dit laatste is toch gevaarlijk voor de open geest die het universitaire milieu zou moeten kenmerken.

Van mij krijg jij Stephane Mercier, een pluim voor je moed.