Het boek van de Vlaming is...

Van april tot september dit jaar kregen mensen in Nederland de kans om via www.belangrijksteboek.nl hun keuze te maken van het boek dat hun leven het sterkst heeft beïnvloed.

Enkele dagen geleden kwam het eindresultaat: de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 won met straatlengtes voorsprong op Het Achterhuis van Anne Frank.

Verwondering

Hoe is het mogelijk dat in een tijd waar God niet meer centraal staat, zoveel mensen schatplichtig menen te zijn aan de bijbel? Daar mag enige verbazing en verwondering over zijn.

In een zoektocht naar een antwoord kan het niet anders of we moeten dieper kijken. Uiteindelijk gaat het immers over de vraag naar zingeving waarbij de bijbel een bibliotheek is van boeken die helpen in het zinzoeken. Talloze personages spreken daarbij tot de verbeelding, niet alleen voor kinderen maar ook voor volwassenen. Abraham, de ark van Noach, Mozes in zijn mandje en daarna door de woestijn, Daniël in de leeuwenkuil, noem maar op.

Jezus

Bovenal is er Jezus, over wie de vier evangeliën gaan. Tweeduizend jaar na zijn dood blijft hij mensen intrigeren met zijn wijze woorden, de eenvoudige beelden die hij gebruikt, de dialoog die hij aangaat met allen, zijn vergevingsgezindheid, zijn barmhartigheid.

Liefde

Als dit boek als het belangrijkste kompas wordt gezien door de meerderheid van onze noorderburen – en ook buiten Nederland aanzienlijke impact heeft – dan gaat het over de levenswijsheid die uit heel veel bijbelpassages spreekt tot mensen van alle tijden.

Concreet: veel mensen kunnen in de situatie waarin ze leven zich optrekken aan woorden uit de bijbel. En daardoor meer betekenis geven aan hun leven, maar ook van betekenis zijn voor anderen. Als het uiteindelijk niet met zingeving en liefde te maken zou hebben, zou de bijbel niet tot het belangrijkste boek verkozen zijn.

Vlaanderen

Wat zou het boek zijn dat in het leven van Vlamingen het meest impact heeft gehad? Ook de bijbel? Of een boek van Phil Bosmans? Hugo Claus? Een kookboek?

Het zou de moeite zijn om de oefening van Nederland ook hier eens te doen. Gewoon: het boek dat op jouw leven het meest invloed heeft gehad. Dat zou veel zeggen over een kompas voor ons leven toch?

Ik ben alvast benieuwd. En wie weet kiest de Vlaming ook voor de Bijbel.