CERN-directeur gelooft in God

De nieuwe directeur-generaal van de Europese Raad voor Kernonderzoek (CERN) is de Italiaanse natuurkundige Fabiola Gianotti. Sinds 1 januari staat zij aan het hoofd van het in 1954 opgerichte instituut dat onderzoek doet naar elementaire deeltjes. Zij is de eerste vrouw die aan het hoofd van CERN staat. Onlangs zei ze in een interview dat ze in God gelooft en dat ze geen enkele tegenspraak ziet tussen natuurwetenschap en godsdienst. Hiermee doorbreekt ook deze dame van topformaat het idee dat geloof de vooruitgang in de wetenschap in de weg staat.

Al te vaak wordt geloof echter nog gezien als middeleeuws, onderontwikkeld. Men vergeet wel eventjes erbij te vertellen dat volgens peilingen meer dan de helft van de topwetenschappers in het westen gelovigen zijn en dat de belgische priester Lemaître aan de basis ligt van de relativiteitstheorie.

Meer nog, het christelijk geloof heeft een extra stimulans gegeven aan de ontwikkeling van de positieve wetenschappen. Katholieke zien niet allen de wereld als door God gegeven. Maar ook ons verstand waarmee we dit alles mogen beheren en doorgronden. Geloof en rede liggen dus in elkaars verlengde, want beide zijn een gave van God.

Fabiola Gianotti, geboren in Rome in 1960, werkt vanaf 1987 bij CERN, dat is gevestigd in de Zwitserse gemeente Meyrin (kanton Genève). Zij was een van de leiders van het ATLAS-project. Tijdens experimenten van dit project, gebruikmakend van een ondergrondse deeltjesversneller, werd de zogenoemde higgsboson ontdekt. Gianotti en haar collega’s ontvingen diverse prijzen voor de ontdekking van dit elementaire deeltje.

Fabiola Gianotti zei op 6 januari in het Italiaanse tv-programma Otto e mezzo. “Wetenschap is gebaseerd op de beproeving van feiten, terwijl godsdienst is gefundeerd op totaal tegenovergestelde principes, anders gezegd: op geloof, geloofsovertuigingen”, aldus de nieuwe CERN-directeur. “De wetenschap zal nooit bewijzen dat God bestaat of dat Hij niet bestaat. En ik geloof dat dit ook nooit gaat gebeuren.”