Wat Star Wars ons kan leren over Kerstmis

De nieuwe Star Wars film breekt nu al alle records. Deze film is niet alleen één van de vlagschepen van de popcultuur maar het is ook onderbouwd door een sterk verhaal dat blijkbaar nog steeds mensen blijft aanspreken en inspireren.

Ook al brengt deze film geen christelijk verhaal toch geeft het christenen de kans om over hun geloof te spreken. Op het eerste zicht doet dit je misschien de wenkbrauwen fronsen. Maar eigenlijk hebben christenen doorheen alle eeuwen dit al gedaan. De grote apostel Paulus deed dit al. Hij gebruikte zonder problemen concepten en beelden uit de toenmalige Grieks-Romeinse cultuur om zijn boodschap te brengen. Waarom zouden wij dit dan niet doen. En ook Jezus zelf sprak ging met de mensen in gesprek met beelden die ze kenden. Lees maar eens de parabels er op na. Zo uit het gewone leven van de mensen gegrepen.

Vragen zoals: “Wie wil ik zijn” en “Welke uitdagingen zie ik in deze wereld” zijn niet alleen de vragen die naar voor komen in de film. Ook een christen wordt geconfronteerd met deze vragen. “Welke kracht mag jouw leven leiden?” is een diep menselijke vraag waarop het christendom zijn eigen antwoord geeft.

In episode IV dreigt Luke Skywalker de kant te kiezen van de darkside. Maar uiteindelijk wijst hij dit resoluut af. Hiermee doet hij eigenlijk hetzelfde als waartoe Paulus in de brief aan de Romeinen hoofdstuk 12 oproept: “Laat het kwade je niet in je macht krijgen. Maar overwin het door goed te doen.” En spreekt de evangelist Johannes niet al in zijn eerste hoofdstuk over de strijd tussen licht en duisternis?

Zoals in de Star Wars films waarin de hoofdpersonages figuren zijn die van geen tel zijn in hun wereld zijn Jozef, Maria en Jezus onopvallende mensen. Toch zijn juist zij het die de loop van de toekomst voor heel de wereld verder bepalen. Zij zijn de centrale figuren van een kosmisch web van gebeurtenissen die zorgen dat het Rijk van God kan doorbreken.

De nobody, van wie we de geboorte vieren met Kerstmis, blijkt juist degene te zijn die alles in handen heeft opdat het goede in de wereld kan overwinnen.