Wat met al die vluchtelingen?

Enkele dagen geleden vergaderde ik met een groepje katholieken die zich inzetten in hun eigen dorp. Natuurlijk passeerde ook de vluchtelingencrisis de revue. Wat ik toen hoorde deed me wel de wenkbrauwen fronsen. Er waren die vonden dat we die vluchtelingen niet moesten opnemen of dat we hen moesten buiten houden want er slopen duizenden IS-strijders mee Europa binnen of dat het eerder aan de Golfstaten was dan aan ons om hen op te nemen.

 

Niets was er te horen van de Bijbelse boodschap dat God een bevrijdende God is die een voorkeurliefde heeft voor de uitgestotenen, de armen.

Voor heel wat onder van die katholieken is Maria belangrijk. Maar ze hebben blijkbaar niet gevat waar dit onaanzienlijk meisje juist voor staat.

 

Het Oude Testament roept onomwonden op vluchtelingen te helpen. Hier kan je niet om heen. Bedroevend hoe weinig katholieken soms begrepen hebben van de Bijbel. Durven we ons echt wel riskeren en vuilmaken zoals Paus Franciscus ons oproept in zijn exhortatie “Evangelium Gaudium”?

 

Afgelopen zondag deed hij een oproep tot alle katholieken.

 

Met het oog op de tragedie van de tienduizenden mensen die op de vlucht zijn om niet gedood te worden door oorlog of honger, en die op weg zijn naar de hoop op leven, roept het Evangelie ons op en vraagt het om “naasten” te zijn van de allerkleinsten en van hen die in de steek zijn gelaten.

 

 Daarom, met het naderende Jaar van het Jubileum van de Barmhartigheid, doe ik een oproep tot de parochies, de religieuze gemeenschappen, de abdijen en de heiligdommen in heel Europa om uitdrukking te geven aan de concreetheid van het Evangelie en een familie van vluchtelingen op te vangen … als een concrete daad in voorbereiding op het Heilig Jaar van Barmhartigheid.

 

Ook Bono, de zanger van U2 riep op om aandacht te hebben voor de duizenden vluchtelingen die aan de poorten van Europa aankloppen.

 

En wat is onze kijk op de zaak?