Een indrukwekkende bedevaart naar Rome met een groep enthousiaste jongeren

De afgelopen dagen heb ik deelgenomen aan de internationale misdienaarsbedevaart naar Rome. Paus Franciscus was er ook bij. Hij bedankte de meer dan 12.000 aanwezige misdienaars. Hij omschreef hen als 'vrienden van Christus' en 'missionarissen van de naastenliefde'. We verzamelden op het Sint-Pieterspleinop het heetst van de dag voor de ontmoeting met de paus. De brandweer had er de handen mee vol om de massa wat verkoeling te bezorgen. 


Paus Franciscus noemde het leven van de jongeren een grote reis onder begeleiding van Jezus. Daarbij worden zij opgeroepen om hun vreugde over hun redding in het geloof met anderen te delen, overeenkomstig het thema van deze bijeenkomst: ‘Hier ben ik, zend mij’, uit het zesde hoofdstuk van de profeet Jesaja. Profeten, zo zei de paus, hebben aan de oproep ondanks hun gebreken steeds gehoor gegeven. Daarbij werden zij door God tot een andere persoon omgevormd, die in staat is om aan zijn oproep gehoor te geven. "Zoals Jesaja zijn ook wij opgeroepen om niet in onszelf opgesloten te blijven of om ons geloof onder de grond te verbergen, opdat wij er ons in moeilijke momenten kunnen in terugtrekken. Wij zijn geroepen om de vreugde van het geloof en de redding door de barmhartigheid van God te verkondigen.

"Het geloof helpt ons om ons isolement te overwinnen en de vreugde om vriend te zijn van Christus, die ons op weg zet naar anderen en waardoor wij missionarissen worden, te verkondigen. Wij zijn verkondigende misdienaars, zoals Jezus dat heeft gewild." De paus vroeg hen om dicht bij het altaar te blijven en om via het gebed dagelijks met Jezus in gesprek te blijven. "Dat kan ons aansporen om naar anderen toe te stappen, om met hen het geschenk dat wij ontvangen hebben te delen."

Vooraf trokken we met de groep naar de abdij van Frigolet in Zuid-Frankrijk. In het filmpje zie je wat de deelnemers ervan vonden.