Priesterwijding in bisdom Hasselt

Afgelopen zondag lazen we hoe Jezus zijn leerling uitzond om zijn blijde boodschap handen en voeten te geven. Maar ook hoorden we hoe de profeet Amos door de machtigen van zijn tijd wandelen werd gestuurd. Getuigen van de schat die je van God gekregen hebt en deze doorgeven aan anderen is niet altijd gemakkelijk. Vroeger niet maar ook nu niet. Maar als niemand opstaat om dit te doen dan zal het licht dat Jezus heeft laten stralen langzaam aan uitdoven. Gelukkig zijn er nog mensen die zich hiervoor durven inzetten. Zo werd een dikke week geleden Wim Simons tot priester gewijd. Dat zijn enthousiasme aanstekelijk mag zijn, zeker in de parochies van Herk-de-Stad waar hij door de bisschop naartoe gestuurd wordt. Voor enkele sfeerbeelden van de wijding: http://www.tvl.be/nieuws/voor-het-eerst-in-vijf-jaar-priesterwijding-in-...