Media lezen uitspraken paus Franciscus selectief

Mgr. Mutsaerts van Denbosch schreef een heel interessante colum waarvan ik je zeker een deel niet wil onthouden.

 

De encycliek Laudato Si wordt alom geprezen in de media. Paus Franciscus wordt geprezen als klimaatactivist, strijder voor duurzaamheid, als iemand die oproept tot ecologische bekering en strijdt tegen de wegwerpcultuur. Ik lees het met instemming.
Wat evenwel opvalt, is dat diezelfde media de ongemakkelijke fragmenten volledig negeren.

Maar onze paus zegt ook ongemakkelijke dingen. In paragraaf 50 van Laudato Si verwerpt de paus nadrukkelijk de reproductieve gezondheidspolitiek van het Westen. 'geboortebeperking is niet het antwoord', zo zegt hij stellig. Even stellig verwerpt hij abortus: "Bescherming van het milieu is onverenigbaar met rechtvaardiging van abortus. Hoe kun je het belang van de kwetsbare natuur benadrukken als we er niet in slagen de menselijke embryo te beschermen, zelfs als het ongewenst is" (paragraaf 120). Het experimenteren met embryo's is de paus eveneens een gruwel, evenals het opheffen van het onderscheid tussen man en vrouw (136, 155).

Paus Franciscus heeft zich ook helder uitgesproken over de uitslag van het Iers referendum inzake het homohuwelijk. Hij noemde het een nederlaag voor de mensheid. Het zijn allemaal uitspraken waar je doorgaans bij de media de handen niet voor op elkaar krijgt. Ze worden evenwel volledig genegeerd.

Inmiddels mag toch wel gesteld worden dat paus Franciscus naadloos aansluit op de traditie van de Kerk. Van dit laatste getuigen talloze toespraken en preken van Franciscus aangaande onderwerpen zoals het homohuwelijk, gender-ideologie, abortus, euthanasie en echtscheiding. Franciscus is volstrekt helder in zijn standpunten. Hij verdedigt keer op keer het ongeboren leven, het traditionele gezin, eigenlijk alles waar Johannes Paulus en Benedictus ook pal voor stonden.