Een bijbelse kijk op hemel en aarde

Buiten een begrafenis wordt er in de kerk weinig gesproken over eeuwig leven en de hemel. Vaak geraken we niet verder dan goed zijn voor elkaar, eerlijkheid, rechtvaardigheid... Je krijgt dan ook wel eens het gevoel dat er van het christendom enkel nog een vaag humanisme is overgebleven dat relevant wil zijn in deze wereld. Maar moet dit een probleem zijn. Of gaat het hier niet net om. Want bidden we niet in het Onze Vader: "Dat uw wil geschiede op aarde als in de hemel". Moeten beiden niet doordrongen worden van elkaar? Het filmpje legt op een mooie manier uit hoe de bijbel dit ziet. Noem het hemel en aarde die één worden of heling van de schepping of... Maar de hemel heeft alles te maken met het ondermaanse.