Britse premier neemt het op voor het christendom

Over de paasboodschap die de Britse premier David Cameron vorige week hield, wordt nog steeds druk gediscussieerd. In de UK ging het er met Pasen een beetje anders aan toe dan normaal. Premier Cameron sprak vrij over zijn eigen geloofsbeleving en benadrukte de waarde van het christelijk geloof voor de samenleving. Hij ziet het christelijk geloof als moreel kompas. Het christendom heeft van Groot-Brittannië een land gemaakt waar ‘verant-woordelijkheid, hard werken, liefdadigheid, medeleven, nederigheid en liefde hoog in het vaandel staan’. ‘We moeten een christelijk land durven zijn. Daarin moeten niet-gelovigen ook alle bewegingsvrijheid hebben, maar de staat hoeft zich niet over te geven aan een soort seculiere neutraliteit.'

Het Verenigd Koninkrijk is een wonderlijk eiland. Groot-Brittannië bracht behalve grote zendingsmannen ook bekende militante atheïsten voort. De nieuwe atheïsten lijken in de UK feller dan elders. De toespraak van Cameron is daar misschien een reactie op: Wacht even, er zijn ook nog christenen en er is ook christelijke traditie, die ons veel goeds gebracht heeft.

Vervolgde christenen
Premier Cameron deed nog meer dan alleen het christelijk geloof aanprijzen. Hij hield ook een krachtig pleidooi om op te komen voor de vervolgde christenen. ‘Het christendom is de meest vervolgde religie ter wereld. Godsdienstvrijheid is een absoluut en fundamenteel recht’. Cameron sprak zijn verbondenheid uit met christenen wereldwijd die worden vervolgd, die slachtoffer zijn van geweld of die zelfs worden vermoord omwille van hun geloof. Volgens Cameron kan Groot-Brittannië een hoofdrol gaan spelen om wereldwijd meer aandacht te vragen voor het lot van vervolgde christenen. Laten we hopen dat dit voornemen snel gerealiseerd gaat worden. Het is beschamend dat er zo weinig opgekomen wordt voor zoveel vervolgde geloofsgenoten.

Niet veel keus
Over de paasboodschap van Cameron wordt dus nog druk gediscussieerd. Een groep van 56 prominente Britten lieten in een open brief van zich horen. Volgens hen kan dit soort taal niet meer ‘in een tijd dat de natie moet bouwen aan een gemeenschappelijke, sterke identiteit van een plurale en niet-religieuze samenleving’. Medestanders van de premier vinden het absurd dat er pogingen gedaan worden om de christelijke wortels van hun land te ontkennen. Atheïsten neigen er inderdaad toe de geschiedenis te willen veranderen. Het liefst zouden ze Europa ontdopen.

Hoewel het opmerkelijk is dat een politicus van een dergelijke niveau het openlijk opneemt voor het christelijk geloof, toch is dit nu ook weer geen unicum. Eén van zijn voorgangers deed het hem al eens voor namelijk Tony Blair. Opmerkelijk is wel dat juist in Groot-Brittanië waar de christelijke traditie heel sterk onder druk staat, dat juist daar dergelijke stemmen opgaan. Misschien is dit omdat men er wakker schiet en inziet welk verschil het christendom juist kan maken.