De "fight Church"?!

In de VS is natuurlijk alles mogelijk. Ook dit, de “fight Church”. Maar hoe kan je dit alles rijmen met het verhaal dat ons door de evangelies wordt vertelt over Jezus die zich liet gevangennemen, folteren en doden zonder noemenswaardig verzet. Klopt het verwijt uit de trailer dat we het Evangelie fout lezen waardoor mannen watjes zijn geworden. De zachte waarden hebben hierdoor de bovenhand gekregen. Roept Jezus op om over je heen te laten lopen? Het antwoord is genuanceerd.

Als het gaat om eigen rechten te laten gelden, je positie en aanzien te verdedigen en anderen hun plaats duidelijk te maken, dan wijst Jezus dit radicaal af. Het “ik”, het egocentrisme staat haaks op zijn visie. Je moet je klein kunnen maken opdat de ander kan groeien. Maar als het gaat om het opkomen voor de zwakken en zij die uitgesloten worden dan slaat Jezus een heel andere toon aan. Hier roept hij juist op tot verzet. Wie klein is in de ogen van de wereld, is juist groot in de ogen van God. Voor hen moet er opgekomen worden. Hiermee is Jezus een tikkeltje revolutionair, hij wil een andere samenleving waarin zwakken tot hun recht komen.

Hierover is echter in de trailer van de “fight Church” niets te zien. Integendeel, al gaat het wel over Jezus, toch gaat het vooral over zichzelf en de eigen weerbaarheid. Ik heb hier geen hoge pet van op. Maar het revolutionaire kantje van Jezus zelf vind ik wel iets hebben.

In de komende dagen komt dit alles heel mooi tot uiting. Zowel bij de herdenking van het laatste avondmaal als op Goede vrijdag.