Katholieke Kerk gaat strijd aan tegen moderne slavernij

Soms hoor je wel eens zeggen: “Wat moeten we toch met al die religies. Ze zijn toch niet relevant voor de samenleving.” De jaren dat ik voor de klas stond hoorde ik dit vaak. Deels heeft men gelijk. Als geloof louter een soort spirituele wellness geworden is. Heel wat moderne vormen van religiositeit zijn die richting opgegaan. Maar de eerlijkheid gebiedt te stellen dat godsdiensten wel degelijk invloed hebben op de samenleving. Meer nog, omdat ze heel wat zinnigs te zeggen hebben over de mens, hebben ze ook iets te zeggen over het samenleven van deze mensen.

Een mooi voorbeeld hiervan is het project “Global Freedom Network” waarvoor de Katholieke Kerk de handen in elkaar slaat samen met de Anglicaanse Kerk en de Al Azharuniversiteit uit Caïro. Samen willen ze de strijd aanbinden met de moderne vormen van slavernij en tegen de mensenhandel.

Het zal niet verwonderen dat de Katholieke Kerk hierin het voortouw neemt. Paus Fran­cis­cus heeft het afgelopen jaar al ver­schil­lende keren “het zware delict tegen de menselijkheid dat de han­del in vrouwen, kinderen en immi­granten is”, vero­ordeeld. De strijd daarte­gen is een van zijn pri­or­iteiten. Toch valt er niet te ontkennen dat de Kerk niet altijd zo gesproken heeft. De apostel Paulus kende ook slaven. En hoewel hij radicaal Christus volgde is het nooit in hem opgekomen om tegen de slavernij in te gaan. We moeten wachten tot de zestiende en zeventiende eeuw vooraleer er meer kritisch gedacht werd. Toch neemt niet weg dat Paulus op kwam voor een menselijke behandeling van slaven. Voor hem waren ze als broers, als zussen. De waardigheid van elke mens stond voor hem als een paal boven water. Als je dit consequent doordenkt kom je uiteindelijk bij het afwijzen van slavernij.

Slavernij is echter niet meer zoals vroeger. Het is een veelkoppig monster geworden. Het gaat over mensenhandel, prostitutie, huishulpjes, kinderarbeid…

Met dit project worden niet alleen de rampzalige gevolgen van de mensenhandel en slavernij aangeklaagd maar wil men ook overgaan tot actie. 30 miljoen mensen zijn het slachtoffer van mensenhandel en slavernij.  De bedoeling is het onder meer om de G20 moderne vormen van slavernij te laten veroordelen. Er wordt ook naar gestreefd om 50 multinationale bedrijven te doen beloven dat zij op geen enkele manier gebruik zullen maken van slavenarbeid. 160 regeringen zullen ervan overtuigd worden om programma’s op te zetten voor de bestrijding van slavernij en de opvang van slachtoffers. De ondertekenaars engageren zich om hun netwerken in te zetten voor de bewustmaking over en bestrijding van misstanden.

Naast dit alles markeert dit project ook een stap in de hernieuwde toenadering tussen Rome en Caïro. De Al Azharuniversiteit zegde drie jaar geleden zijn samenwerking met het Vaticaan op. Dat werd gedaan nadat paus Benedictus XVI na de aanslag tegen een Koptisch-orthodoxe eredienst het klimaat van religieuze onverdraagzaamheid in Egypte had aangeklaagd.
Sinds het aantreden van paus Franciscus is er opnieuw toenadering gegroeid.