Daklozen worden opgeofferd aan Fukushima

Recruiters in Japan krijgen 100 Amerikaanse dollar voor het rekruteren van daklozen om nucleair afval op te ruimen bij de zwaar beschadigde Fukushima kerncentrale. Er is een tekort aan werknemers die de zenuwslopende job op zich willen nemen en uitzendbureaus zoeken in stations naar daklozen die ze kunnen overhalen het werk te doen. De ontmanteling van Fukushima kan nog 30 jaar duren en en tot en met 2015 zijn er nog zeker 12.000 werknemers nodig.

Een van de recruiters, Seiji Sasa, vertelde over zijn zoektocht naar potentiële arbeiders in de Japanse stad Sendai. Deze headhunter levert daklozen aan onderaannemers voor een beloning van 100 dollar per persoon. De opruimwerkzaamheden worden verricht onder leiding van het bedrijf Tokyo Electric Power Company (TEPCO), dat na de ramp flink heeft moeten bezuinigen en werkt met uitzendkrachten. 

Minimumloon voor maximale belasting

Het via uitzendbureaus aannemen van daklozen voor de gevaarlijke job is voor TEPCO een manier om het werk tegen minimumloon te laten klaren. Wanneer het loon de daklozen bereikt, is er heel wat geld aan de strijkstok bijven hangen bij tussenpersonen, waarna er soms nog maar 6 dollar per uur overblijft. 

De werkzaamheden die moeten gebeuren bij de Fukushima-kerncentrale, die in 2011 zwaar beschadigd raakte na een aardbeving en tsunami, zijn onder meer het verwijderen van splijtstofstaven uit de verwoeste reactoren en het beheersen van de honderden tonnen vervuild water die dagelijks de oceaan in lekken. Volgens het persagentschap Reuters worden de gerekruteerde daklozen voornamelijk ingezet om met radioactief afval vervuilde wegen in de omgeving op te kuisen.

Eerder verschenen er al verontrustende berichten over het hoge stralingsniveau waar medewerkers aan worden blootgesteld, de toenemende werkdruk en de menselijke fouten die daar het gevolg van zijn. Momenteel werken er zo'n 6.000 mensen bij Fukushima.

Geen stralingsmeters

Inmiddels zijn er verschillende personen opgepakt en beboet voor het rekruteren van daklozen op straat en in opvanghuizen om in Fukushima te gaan werken. Er blijven berichten binnenkomen van daklozen die claimen in Fukushima gewerkt te hebben en waarbij kosten voor maaltijden en onderdak direct van het loon afgetrokken werden, waarna er maar een paar dollar overbleef. Ook zouden werknemers geen ziektekostenverzekering of stralingsmeters hebben. 

Dit alles is een schrijnend voorbeeld van uitbuiting van de allerzwakste. Het lijken wel toestanden uit de tijd van Daens, mensonwaardig. En ondertussen lijkt er zich niemand vragen bij te stellen. Het lijkt er eerder op dat men dit zelfs een gemakkelijke oplossing vindt voor het daklozenprobleem. Er is daar in Japan blijkbaar nog een hele weg af te leggen naar een sociale samenleving.