Internationale Taizé-ontmoeting in Straatsburg

De organ­isatoren verwachten 20.000 jon­geren uit heel Europa voor de Taizé-pelgrimage van vertrouwen, die eind dit jaar in de Franse stad Straats­burg plaat­sheeft. De jon­geren wor­den zowel in parochies in de Elzas, als net over de grens in Duit­s­land opgevan­gen.

De jon­geren­pel­grim­age vindt intussen al voor de 36ste keer plaats, dit keer van 28 decem­ber tot 1 jan­u­ari. Terwijl wij ons van Kerst tot Nieuwjaar storten in het feestgedruis trekken er vanuit Vlaan­deren een groep van een 50-tal jon­geren naar de Europese Taizé-jongerenontmoeting. Daar­naast neemt ook nog een aan­tal Vlaamse jon­geren indi­vidueel deel. De pel­grim­age van vertrouwen heeft telkens in een andere Europese groot­stad plaats.

Dit is wel een bijzondere manier om het feest van de vrede dat Kerstmis is te vieren.