What Would Jesus Do?

What would Jesus do? Is in protestantse kringen een vaak gehoorde vraag. Het is eigenlijk een interessante vraag omdat ze op een eenvoudige manier helpt ons geloof op een relevante manier vandaag te beleven. Wat Zou Jezus Doen? De vraag werd al gesteld in 1897. Charles Sheldon schreef het boekje “In His Steps” met dit als ondertitel: What Would Jesus Do?

 

Het is een goede vraag, maar ze heeft ook haar beperkingen. Zou Jezus ook Facebooken? In welke auto zou Hij rijden? Wat zou Jezus doen? Dat is een lastige. Aan de andere kant: er staat iemand voor je deur en heeft geen eten. Wat zou Jezus doen? Het kan je wel helpen om richting te vinden. Maar… regelmatig is het een vraag die veel op het schuldgevoel inspeelt. We proberen Jezus te imiteren, na te doen. En daarmee proberen we iemand te zijn wie we nooit kunnen zijn: redder van de wereld.

 

Moeten we dit alles dan overboord gooien. Neen, denk ik. Maar stel de vraag eens anders: Wat Deed Jezus Niet? Daarin liggen toch ook veel lessen. Hier heb je er een paar:

Hij hield niet vast aan zijn goddelijke rechten, ondanks dat Hij Gods zoon was (Filippenzen 2:6-11)

Hij gooide geen stenen naar een vrouw die was vreemd gegaan (Johannes 8:1-11)

Hij liet geen vuur van de hemel neerkomen op een ongastvrij Samaritaans dorp (Lukas 9:52-56

Hij wilde niet populair zijn (Johannes 8:50)

Hij gaf niet toe aan de rijken en negeerde de armen niet (Lukas 21:1-4)

Hij stuurde de kinderen niet weg (Markus 10:13-16)

Hij sloot de verschoppelingen niet uit: de melaatsen, hoeren en vreemdelingen (lees de evangeliën)

Hij stond het zijn leerlingen niet toe Hem met geweld te verdedigen (Johannes 18:10-11)

Hij riep geen engelen om Hem te bevrijden (Matteüs 26:50-54)

Hij antwoordde niet toen ze Hem beschuldigden (Matteüs 27:12-14)

Hij kwam niet van het kruis maar leed voor de zonden van de mensheid (Markus 15:28-32)

 

Al te vaak hebben we het over kerk en geloof maar te weinig beleven we het concreet. Het geloof is geen theorie maar is het leven zelf. Pas dan komt haar bevrijdende kracht naar boven en kan Jezus echt Heer van ons leven worden.