Hoe kan je jongeren inspireren?

Jongeren laten zich niet in hokjes duwen, hebben niets met indelen in religies. Inspiratie halen zij uit mensen om zich heen, uit popsterren en sportidolen. Ook concerten, films, natuur of bepaalde boeken vormen een belangrijke inspiratiebron. Dat zijn enkele conclusies uit het onderzoek over jongeren en religie, waarvan de uitkomsten vandaag worden gepresenteerd. Op zich is dit geen verrassende uitkomst. Jongeren zijn nu eenmaal minder gebonden en zoekend, dit is eigen aan de fase waarin ze zich bevinden namelijk, het opbouwen van een eigen identiteit. Het zijn in de eerste plaats niet instellingen en organisaties die hen aanspreken maar concrete mensen. Mensen waar ze naar op kunnen kijken of aan wie ze zich kunnen spiegelen. Willen we als kerk jongeren warm maken voor geloven dan hebben we christenen nodig die iets uitstralen naar jongeren toe, die niet ver van hen afstaan. Ten tweede laat het onderzoek ook zien, dat het esthetische, dat “kunst” jongeren ook kan aanspreken. Misschien tijd dus om zoals in vroegere periodes als kerk ook te investeren in mooie dingen. Nu moet het veelal eenvoudig en gewoontjes zijn. Moderne kerken zijn vaak slordige, troosteloze ruimtes waar je zelden een esthetische ervaring op doet, vieringen zijn vaak amateuristische in elkaar geknutselde vertoningen waarin men nog altijd liedjes zingt van 30, 40 jaar geleden. Voor jongeren moet het mooi zijn, wil het hen aanspreken.