Addicted to money

Laurette Onkelinx (PS), federaal minister van volksgezondheid, noemt de geldverslaving van Didier Bellens, topman van Belgacom, een gezondheidsprobleem. We nemen haar op haar woord en pleiten voor maatregelen om deze verslaving aan te pakken.

“Ik geloof dat Belgacom-topman Didier Bellens een strategisch genie is, met een persoonlijkheid met enkele moeilijkheden: die verslaving aan geld is een gezondheidsprobleem! “, verklaarde vicepremier en minister van volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS), zaterdag tijdens het praatprogramma “Grand Oral” van RTBF-radio en de krant Le Soir.

Een gedurfde en moedige uitspraak van Onkelinx. Dit wekt hoop en vertrouwen in een nieuwe (en fundamentelere) aanpak van de financiële en economische crisis, met als topje van de ijsberg, de hele discussie over bonussen en grootverdieners ... Bellens is hiervan, als alias ‘kapitein Iglo’,  immers de emanatie.

Geldzucht en een daardoor vertroebeld waarden- en normbesef liggen immers aan de basis van de hele financiële crisis. De geldzucht van heel wat bankiers, bedrijfsleiders, politici en ook gewone burgers is even ernstig als een drank- of drugsverslaving, met dit verschil dat ze tot nu toe getolereerd en zelfs gehonoreerd werd. De gevolgen voor anderen zijn echter desastreus. 

Crisissen gemaakt door onstabiele mensen

Deze verslaving legt alleen de zwakte en niet de sterkte bloot van de betrokkenen en is gevaarlijk voor de omgeving. Vaak gaat het om overcompensatie van een ernstig gemis en gemaskeerde depressies. Verslaafden sleuren ook hun omgeving en, in het geval van de huidige crisis een hele samenleving, mee in de destructie.

Zulke karakters hebben hulp nodig bij al hun angsten. De onderliggende thematiek verbergt vooral onzekerheid, trauma en twijfel. Dat zijn niet bepaald eigenschappen die je topmensen zou toedichten natuurlijk. Hun directe omgeving weet meestal beter.

Moeten wij ons hierdoor dan collectief laten (mis)leiden of er ons tegen beschermen? Door zulke 'persoonlijkheden' kwamen we immers in een algemene 'economische' crisis, toch? Veroorzaakt door de vertroebelde, onwerkelijke en verslaafde geldhonger van sommigen. Crisissen worden gemaakt door (onstabiele) mensen! 

 

Voelen bankiers en topmanagers zich dan schuldig over hun risicovolle gedrag? Neen dus. De crisis heeft als het ware de bankiers en de geldzuchtigen énkel betrapt op hun handelen. Meer niet.  Als we deze geldverslaving vergelijken met andere verslavingen zou dit dus bij uitstek HET moment voor hen zijn om te beginnen met de eerste stap in de richting van beheersing en afkicken.

Dringend tijd dus voor deze minister van volksgezondheid voor het implementeren van een verslaafdenzorg bij de leiders van ons land, onze banken en bedrijven. Zélfregulering is bij verslavingen immers uit den boze. De verslaafde zélf ziet het probleem niet! Geld is echter even gevaarlijk als coke! En...zoals we weten uit andere verslavingen, gaat het altijd van kwaad naar erger. Dit wordt door Dr.Seltzer bevestigd.

Ik vermoed dat een problematisch verslaafde topambtenaar (bv. bij drank-  of drugmisbruik) die het 'probleem' niet onderkent, tijdelijk geschorst wordt en in behandeling wordt gestuurd? Hij maakt immers een grove fout. Er zullen daar zeker procedures voor zijn. Ook voor geldverslaafden, zoals de heer Bellens en anderen dient – in het persoonlijk en algemeen belang - begeleiding te worden voorzien !