Marcus als pamflet van de occupy-beweging

De bijbelse verhalen staan vaak ver van ons bed. We kennen ze al van kindsbeen af en lijken ons niets nieuws meer te vertellen te hebben. Vaak komen ze over als duffe morele lessen. Verder geraken we er niet mee. Groot was mijn verrassing dan ook toen ik gisteren een zeer originele benadering kreeg over de man die bezeten was door Legioen. Het verhaal staat in het Marcus evangelie.

De stelling was dat deze tekst geschreven werd vlak na 70 toen de Romeinen Judea hadden onderworpen, dood en verderf hadden gezaaid en de tempel met de grond gelijk gemaakt. Het jaar 70 kan je vergelijken als een soort 9/11. Vanaf die dag is niets meer hetzelfde. Voor de Joden zijn alle referentiekaders totaal omgegooid. Geen tempel meer, geen eigen rechtspraak, … In de plaats is er angst en terreur gekomen. Zwijgen en je neerleggen bij de situatie is het beste wil je niet zoals duizenden anderen over de kling gejaagd worden.

Op dit moment wordt het Marcus evangelie geschreven als een soort protestpamflet. Jezus legt in dit werk exact dezelfde weg af als de vernietigende legioenen in 70. Maar hij legt een weg af van heling, verzoening en verzet tegen alles wat onrechtvaardig is. Al zegt de realiteit verzet is zinloos, de macht is aan de geweldenaars, Rome is de baas. Toch zegt dit werk het omgekeerde. Er is hoop, laat je niet verknechten, weg met de bezetter en de macht aan de geweldenaar. Kom in verzet schreeuwt Marcus. Je zou dus Marcus kunnen lezen als een pamflet van de occupybeweging die oproept om het bezetten denken achterwege te laten en te zien dat het anders kan en moet.

Gerasa uit het verhaal van de bezetene is één van de plekken waar het 10e legioen van de Romeinen beestachtig huis heeft gehouden. Hier zit de bezetenen geketent en verminkt hij zichzelf als een razende. Ook de plek waar de varkens waarin de demonen gegaanz zijn zich van de rotsen in zee werpen is dezelfde plek waar de Romeinen aan land zijn gekomen en een bloedbad hebben aangericht. Niet voor niets gaan de demonen in de zwijnen. Het zwijn is immer het symbool van het 10e legioen.

Het was een frisse manier om dit alles een op een andere manier te bekijken. Meer nog omdat we vaak merken dat ons denken ook bezet is. Dat we het gevoel hebben speelbal te zijn van veel dingen die van buiten op ons afkomen.