Geloven is gezond, alsof we dat nog niet wisten.

Geloof is goed voor je. Het is de conclusie van een studie die meer dan 2 miljoen Tweets onderzocht van prominente christenen en werd in juni gepubliceerd in het magazine Social Psychological & Personality Science. Christenen zijn meer tevreden, meer blij. Bij het onderzoek werden de woorden geanalyseerd. Christen gebruiken vaker positieve woorden dan atheïsten en minder vaak negatieve woorden.

Onderzoekers van University College London vonden zelfde uitkomsten in veel andere studies die de invloed van geloof op mannen en vrouwen onderzochten. Hierbij hoorde ook het verminderde sociale isolement van mensen, minder risico op verslaving, lagere kans op zelfmoord, meer blijdschap en tevredenheid met het leven.

Het interessante is trouwens wel dat dit wordt gemeten door dingen zoals gezondheid en bezit, welbevinden en tevredenheid. En dat terwijl voor veel gelovigen het doel dat ze nastreven iets anders is, namelijk (eeuwige) redding of verlichting.

Veel niet gelovige onderzoekers hebben trouwens geen enkel probleem met deze uitkomsten. Ze zien religie vooral als therapeutisch middel. Zij huldigen het principe “Baat het niet dan schaadt het niet.”

Maar voor gelovigen wil dit zeggen dat Jezus’ belofte van het volle leven nu reeds een voorsmaakje krijgt. Geloven verknecht de mens niet maar maakt hem juist meer mens.