Steun vanuit onverwachte hoek

In Birma laait het geweld meer en meer op tegen moslims. Na een halve eeuw van strenge militaire heerschappij, heeft de quasi-burgerregering die twee jaar geleden werd geïnstalleerd vergaande hervormingen doorgevoerd. De huisarresten van oppostitieleiders zijn opgeheven, vrijheden zijn verruimd en de censuur is opgeheven. Het gevolg is dat radicale elementen nu ook een stem hebben gekregen. Zo roepen zij op  tot het boycotten van winkels van moslims, pleiten ze voor een verbod op huwelijken tussen boeddhistische vrouwen en islamitische mannen en waarschuwen ze dat moslims (vier procent van de bevolking) door hun hoge kindertal ooit de meerderheid van de bevolking zullen gaan vormen.

Bij de sterkste pleitbezorgers van dit alles horen een aantal vooraanstaande boeddhistische monniken. Enkele van hen leiden zelfs bloedige campagnes tegen moslims. Maar slechts weinigen in het overwegend boeddhistische Birma zijn bereid zich tegen hen uit te spreken. Velen zien monniken als de eerbiedwaardigste leden van de samenleving, die boven elke kritiek verheven zijn. Men kijkt toe, laat begaan en stemt stilzwijgend in.

Enkel één groep durft dit onrecht aankaarten. Het zijn de punks die met hun roze haar, leren jacks en doodshoofdtatoeages heel wat aandacht trekken. De meest populaire punkband heeft zelfs een protestnummer gemaakt waarin wordt uitgehaald naar religieuze hypocrisie en de anti-islamitische beweging. Zonder omwegen zegt één van de bandleden dat dit alles niet kan omdat als men eerlijk de leer van Boeddha bekijkt dit in tegenspraak is.

Zoals de punkers vroeger al buitenstaanders waren onder de dictatuur en in de clandestiniteit moesten functioneren, zo zijn ze nu op een ander manier de buitenstaanders. Al zien ze er hard en gewelddadig uit toch zijn zij blijkbaar de enige die de waarheid durven zeggen en opkomen voor rechtvaardigheid. De buitenkant zegt dus zeker niet alles. Rechtvaardigheid is niet iets van welke kleren je draagt en de kleur van je haar. Het is iets dat zich afspeelt in het hart, het is een kwestie van het geweten, iets waar de ogenschijnlijk meest religieuzen in dat land de voeling mee zijn verloren.