Illegalen: "GO HOME!"

'Ga naar huis of word gearresteerd!' Deze choquerende slogan doorkruiste afgelopen week op aanplakborden van busjes de straten van zes Londense gemeentes. De campagne is een publiciteitsstunt van het Britse ministerie van binnenlandse zaken.

De volledige boodschap op de aanplakborden luidt: “Illegaal in het Verenigd Koninkrijk? Ga naar huis of word gearresteerd.” Daaronder staat het nummer van een hulplijn van het Britse ministerie van binnenlandse zaken waar illegale immigranten naar kunnen sms'en voor hulp en advies over reisdocumenten. Naast de inzet van de advertentiebusjes, worden lokaal ook folders en affiches verspreid.

Al bij al lijkt de campagne een doorgeslagen, racistisch getinte klucht in het bredere kader van het Vrijwillige Terugkeer en Herintegratie programma (Voluntary Assisted Return and Reintegration Programme) van de regering.

Extreem-rechts in opmars

De slogan "GO HOME" heeft in Groot-Brittannië allesbehalve een neutrale connotatie. Ze is het uithangbord van de extremistische fascistische kringen, zoals die op de folders en spandoeken van het Front National, British National Party (BNP) en de English Defence League (EDL) prijken. Toegegeven moet echter worden dat de problematiek van illegalen leeft in heel wat landen in West-Europa. Maar een campagne als deze draagt niets bij aan een positieve sfeer om hierover een debat te openen. Integendeel.

 

Terugkeer naar het land van herkomst is trouwens voor vele immigranten geen evidente keuze. Ze zijn juist vaak met een duidelijke reden er vertrokken. Veel van deze mensen zijn zeer kwetsbaar, omdat ze marteling of vervolging in eigen land ontvlucht zijn. Sommige van hen leven hier in armoede, zonder kans op zelfredzaamheid. De beslissing om naar eigen land terug te keren is één van de moeilijkste en meest traumatische keuzes uit hun leven. Daarom is het zo belangrijk dat ze een veilige en ondersteunende omgeving krijgen om hun toekomst te overwegen. Hiertoe wordt in de verste verte toe bijgedragen door een dergelijke campagne.

Via de sociale media, onder Twitter hashtag #racistvan, stromen continu reacties binnen van zowel voor- als tegenstanders van de voor opschudding zorgende campagne. Uitingen van verontwaardiging, beschuldigingen van racisme en laconieke reacties of positieve ontvangst van de actie leven zij aan zij op het web. Zo ontstond er al snel verhitte discussies tussen de twee uiterste opvattingen.