Solidariteit

We worden steeds slechter in het tonen van solidariteit. Denk maar aan de manier waarop we met asielzoekers, werklozen en armen omgaan. Zie hoe er steeds meer stemmen opgaan om stevig in de sociale zekerheid te snijden. De plicht om de ander tegemoet te komen, is een boodschap die we weinig horen. Het kan geen kwaad als we vaker worden geprikkeld om de blik wat meer op de ander te richten. Op een open en onbevooroordeelde wijze. Zelf vergeten we dat maar al te makkelijk.