Hoe dom kan je zijn

Dit filmpje is niet alleen humoristisch maar zet ook aan tot nadenken. Soms stel je wel eens de vraag of de mensheid steeds dommer wordt. En dan gaat het niet alleen over individuele mensen maar dan gaat het over de wereld. Stel nu eens dat de krokodil symbool staat voor de milieuproblematiek. We weten allemaal dat hopeloos grote problemen ons te wachten staan en toch doen we alsof dit niet zo is. Tot we de problemen voor onze ogen zien gebeuren. En dan nog zijn er die alles minimaliseren.

Maar is de domheid ook niet een gevolg van doorgedreven individualisme? Als we enkel willen verder gaan op eigen ervaring. Dan kom je uit op deze toestanden. Maar is het niet juist de grootsheid van de mensheid dat we verder kunnen bouwen op de ervaring en kennis van de voorgaande generaties? We hoeven niet dezelfde fouten te maken. Maar ja, als we alles beter weten?

Goede leiders kunnen een zegen zijn, zij kunnen anderen de juiste weg doorheen het leven wijzen. De bijbel staat vol met zo’n personen die de juiste weg wijzen. Zolang er naar hen werd geluisterd liep alles goed. Maar ging men zijn eigen wegen dan ging het keer op keer fout. Maar hoeveel mensen durven zich te laten leiden? We durft Jezus te zien als een gids voor het leven?

  Is het echt zo dat de domheid steeds sterker is?