Jean Vanier ontvangt Pacem in Terris prijs

Jean Vanier mocht als stichter van de Arkgemeenschap, een internationaal netwerk van gemeenschappen waarin validen en mindervaliden samenleven, de Pacem in Terris prijs ontvangen voor de vrede en de vrijheid.

De prijs verwijst naar de encycliek van Johannes XXIII (Pacem in terris). Nog andere bekende mensen ontvingen deze prijs zoals JF Kennedy, Martin Luther King, moeder Theresa, Desmond Tutu.

 

Jean Vanier heeft laten zien hoe menselijke zwakheid en broosheid kunnen leiden tot vrede tussen mensen als men elkaar hierin juist tegemoet komt en wil helpen en liefdevol ondersteunen. Aanvankelijk wilde hij iets doen voor mindervaliden. Maar al snel ontdekte hij dat hij meer van hen ontving dan dat hij zelf gaf. Het is een aanfluiting van de opdeling die in de samenleving vaak gemaakt wordt tussen sterken en zwakken, intelligent en dom, aanzienlijken en zij die niet geteld worden. Hoe verschillend mensen ook zijn, of het nu gaat over geloof, afkomst, intellectuele of sociale mogelijkheden, elke mens is waardevol en heeft de ander nodig.

Heel wat mensen zijn aangesproken geworden door deze weg die Jean Vanier gewezen heeft. Hij inspireert tot op de dag van vandaag nog heel wat mensen. Zelf maakt hij geen lange reizen meer maar met zijn 84 jaar blijft hij nog steeds conferenties geven en mensen vormen om zijn werk verder te zetten.