Het Vaticaan gaat alsnog voor Stamcelonderzoek

 

Afgelopen week werd er in het Vaticaan een congres gehouden over stamcelonderzoek. Bij heel wat mensen doet dit de wenkbrauwen fronsen daar de katholieke kerk zich hier altijd sterk tegen gekant heeft. Toch is dit niet helemaal waar. De kerk heeft van dit onderzoek steeds een probleem gemaakt omdat de meeste methodisch inhouden dat menselijke embryo’s gebruikt worden en sterven. Dit is ontoelaatbaar voor Rome. Maar dit sluit niet alle onderzoek uit. Men kan ook anders te werk gaan. Over de mogelijkheden hiervan wil men nu nadenken. Rome wil niet enkel afkeuren wat moreel onaanvaardbaar is maar wil ook een positieve bijdrage leveren.

Vooraanstaande wetenschappers (onder wie een Nobelprijswinnaar) gingen in discussie over de methode waarin de kerk het meeste ziet. Stamcelonderzoek mag, vindt de kerk, maar embryo's blijven buiten beeld. Het gebruik van 'volwassen cellen' mag dan in de kinderschoenen staan, het valt altijd te verkiezen boven de 'ethisch onverantwoorde' strategie.

Sinds enkele jaren werkt de kerk samen met de Amerikaanse farmaceut NeoStem, die er dezelfde mening op nahoudt. 'Mensen hoeven niet te kiezen tussen leven en wetenschap' aldus directeur Robin Smith. 'We willen misverstanden over volwassen stamcellen de wereld uit helpen. Mensen moeten weten hoe ver dit onderzoek al is gevorderd.' 'We willen zij die embryonaal stamcelonderzoek doen niet stigmatiseren', vertelt voorzitter Tomasz Trafny van de wetenschapsafdeling van de Pauselijke Raad voor Cultuur. 'We kunnen ons beter richten op de resultaten en de voortgang van onderzoek naar volwassen stamcellen.

'Stamceltherapie behoort tot de meest veelbelovende medische technieken van dit moment. Stamcellen van 'gezonde' personen zouden kunnen helpen om bij patiënten gezond weefsel te produceren. Uiteindelijk zou dat kunnen uitlopen op organen die zichzelf genezen.