Zonder Jezus geen veertigdagentijd

Als iets met de veertigdagentijd te maken heeft dan is dit wel het verhaal van Jezus die bekoord werd en die zijn leven gaf op het kruis uit liefde voor de mens.

Misschien goed om hier eens bij stil te staan.