Vasten anders bekeken

Vasten heeft niets te maken met wat ik doe of opgeef voor God.
Integendeel, vasten is verklaren: doet U het, want mijn kracht schiet te kort.

Vasten is een fysiek statement dat weergalmt in de geestelijke wereld.
Het zegt: grijpt U in want ons ingrijpen schiet te kort.

Vasten benadrukt niet mijn werk, maar het Zijne.

Daarom is vasten steeds een heerlijke en spannende tijd,
want Gods antwoord is altijd Krachtig en Perfect.