2500 lege borden als teken van de honger in de wereld

 

Met de start van de Veertigdagentijd wordt ook de campagne van Broederlijk delen gelanceerd. Met 2500 lege borden willen ze aandacht vragen voor de chronische honger in de wereld.

In onze wereld heeft één op zeven honger. Vaak denkt men daarbij alleen aan hongersnood en aan beelden van stervende  kinderen. De realiteit is anders.  Van de 875 miljoen mensen die honger hebben zijn slechts 10% het slachtoffer van allerlei rampen en conflicten met hongersnood tot gevolg. De overige 90% zijn mensen die chronisch voedseltekort en honger hebben, maar daarom niet onmiddellijk sterven. De manier om dit probleem aan te pakken is niet voedselhulp, maar ondersteuning van kleinschalige landbouw. Dit is  hongerbestrijding op lange termijn. 

Met de slogan ‘Geef Molly een kans … en stop de honger!’ focust Broederlijk Delen dit jaar op hongerbestrijding op lange termijn in Noord-Oeganda. Het platteland in Noord-Oeganda werd meer dan twintig jaar lang geteisterd door een burgeroorlog. De gevolgen zijn nog steeds schrijnend.  Er is nog steeds armoede, ondervoeding en honger.

Samen met de partnerorganisaties leert Broederlijk Delen de mensen betere landbouwtechnieken aan en biedt het hen de mogelijkheid om een handeltje op te starten. Zo kunnen ze een inkomen verwerven en krijgen ze toegang tot meer en gevarieerder voedsel. Bovendien kunnen de kinderen naar school dankzij spaargroepen. Dit alles wordt samen met de mensen gerealiseerd. Zo worden er tal van coöperaties opgestart waar de mensen zelf samen op zoek gaan naar oplossingen. Ook lopen er tal van spaarprogramma’s waardoor kleine investeringen door de groep haalbaar worden.

De Veertigdagentijd is ook een tijd van grotere liefde tot de naaste. Broederlijk Delen is een concrete manier om dit te beleven.