De crisis maakt rijken nog rijker

 

Al werken sinds 2000 189 landen aan de “Millenniumdoelen” om armoede de wereld uit te helpen, toch zien we dat de koof tussen arm en rijk juist groeit. Oxfam trekt aan de alarmbel met het document 'De prijs van ongelijkheid: hoe extremen in welvaart en inkomen ons allemaal kwetsen'. Met de winsten die de 100 rijkste mensen van de wereld maakten in 2012 zou je 4 keer de armoede kunnen oplossen in heel de wereld.

 

In tijden van economische crisis zou je denken dat iedereen de broeksriem moet aanhalen. Maar niets is minder waar. De rijken moeten in het geheel niets inleveren integendeel, zij zien hun winsten nog toenemen. De rijkste 1 procent heeft de voorbije jaar zijn inkomen met 60 procent zien toenemen, de financiële crisis versnelt dat proces eerder dan het te vertragen.

 

Dat enkelen de grote hoop van het kapitaal in handen hebben is niet goed omwille van verschillende redenen. Het zorgt ervoor dat de economie vertraagt. Daarbij komt ook nog dat de rijksten ook nog eens de meeste politieke macht in handen hebben. Dit is een bedreiging voor de democratie, enkelen beslissen voor het geheel. Uiteindelijk zorgt dit voor een verlamming. En ten slotte zorgt de kapitaalsconcentratie ervoor dat het milieu onnodig belast wordt. Vaak zijn luxe en winsten de enige drijfveren.

Een dergelijke kloof tussen arm en rijk blijft moreel onaanvaardbaar.