Normloosheid in India

 

De groepsverkrachting die anderhalve week geleden op klaarlichte dag in een bus in New Delhi plaatsvond heeft gezorgd voor massaal protest. Als je hierover wat leest valt op dat deze verkrachting eigenlijk iets laat zien van een algemene normloosheid in India. Vooral vrouwen moeten het ontgelden. Gisteren nog stapte een ander slachtoffer van een groepsverkrachting uit het leven. De politie had haar gedwongen om haar klacht in te trekken en met één van haar verkrachters te trouwen.

Daarbij komt nog dat het rechtssysteem faalt. Daders worden niet of amper vervolgd.

Wij in het westen kunnen dit allemaal niet goed volgen. Hoewel het bij ons niet de hemel op aarde is, toch wordt er heel anders omgegaan met armen, daklozen, migranten, geesteszieken. Voor een groot stuk heeft dit te maken met het feit dat ons waardekader eeuwen aan een stuk gekneed is geworden door de christelijke waarden van solidariteit en aandacht voor de armen en de zwakken.

Nu dat het christendom aan invloed verliest lopen ook wij het risico dat ons normbesef zal veranderen. Hoe goed een humanistische moraal ook kan zijn, ze put toch uit een andere bron namelijk de mens zelf, terwijl christenen kijken naar Jezus.