Staat er een oorlog met Iran voor de deur?

 

Ik heb mij het nooit gerealiseerd, maar blijkbaar is een oorlog tussen Iran en de VS niet ver af. Na heel het fiasco in Irak zou je denken dat de VS wel twee keer zou nadenken om zich nog eens in een dergelijke onderneming te storten. Maar blijkbaar wordt er al weer met de spierballen gerold en dreigt een verdere escalatie van de problemen in het Midden-Oosten.

Een probleem is en blijft natuurlijk dat Iran zich blijft verzetten tegen de redelijke beperkingen van de verrijkingsactiviteiten die het Non-proliferatieverdrag oplegt. Daarnaast beweert men ook dat Iran één van de grote sponsors is van het terrorisme. Maar is dit voldoende om een oorlog te ontketenen? In een oorlog zijn er enkel maar verliezers. Is men daar nu nog steeds niet achter gekomen? En een oorlog starten zonder enige vorm van agressie van de andere kant of reële dreiging is sowieso ethisch onverantwoord.

De bisschoppen van de VS blijven niet in de zetel zitten. Zij hebben duidelijk standpunt ingenomen tegen een oorlog en roepen de regering op om een dialoog te starten met Iran. Tot op de dag van vandaag weigert ze dit. Open onderhandelingen zijn een veel heilvollere weg dan de weg van de oorlog die misschien een dreiging inhoudt voor heel de mensheid.