Westvleteren Goes America

 

Je hebt het wellicht al gehoord op de radio of op het nieuws, de Sint-Sixtusabdij van Westvleteren heeft zijn trappist voor de eerste keer en mogelijk voor de laatste keer op de markt gebracht in de Amerika. De 15.000 pakketten van zes flesjes en twee glazen gingen woensdag in 144 verkoopspunten in 21 van de 50 Amerikaanse Staten in nagenoeg 24 uur vlot van de hand. De verkoopprijs per pakket bedroeg 85 dollar.

Net als bij de vorige actie in België eind vorig jaar is de opbrengst van de verkoop bestemd voor de vernieuwing van de abdij. Na de Eerste Wereldoorlog werd in der haast een nieuwe abdij gebouwd. Maar de kwaliteit van het bouwsel was zo slecht dat na nog geen 100 jaar het noodzakelijk was om alles af te breken en een nieuwe abdij te bouwen.

Om dit alles te financieren hebben ze natuurlijk iets interessants achter de hand namelijk hun trappistenbier. Daarbij komt nog dat de trappist van Westvleteren erg gegeerd is sinds het bier door een gespecialiseerde Amerikaanse site in 2005 werd uitgeroepen tot het beste bier ter wereld. Zoals vorig jaar met hun actie in België hopen ze ook met deze actie extra financiële middelen te vinden. En het werkt blijkbaar. Een mooi voorbeeld hoe je met het materiële het geestelijke kunt doen vooruit gaan.
Gisteren werden een aantal Westvleteren-pakketten alvast te koop aangeboden op ebay. Op een van de pakketten werd een bod gedaan van maar liefst 202,50 dollar. Zelfs de verpakking en de lege flesjes werden te koop aangeboden op internet.