Laten we haar maar omleggen! Waarom niet?

 

Zo ver is het gekomen. Dat we met dezelfde gemakzucht een moordenaar bestellen als een koekje bij onze kop koffie. Nota bene door een parlementslid, Jurgen Verstrepen. Hij probeert zich er nu uit te praten "Ik probeerde een debat op gang te trekken", zei hij op Radio 1. Tiens, op zijn blog klinkt het net omgekeerd: "Op sociale media is de frustratie van het volk niet weg te slaan. Ik volg het volk". Wat hier gezegd is kan niet.

Blijkbaar zijn er politici die tot alles in staat zijn om aandacht te krijgen. Al schuilt hij zich als kamerlid gemakzuchtig achter de vrije meningsuiting. Toch krijgen we vanuit de rechterlijke macht een duidelijk signaal. Het parket van Antwerpen heeft een onderzoek geopend. In heel de zaak moet ik zeggen dat het gerecht er als meest degelijke uitkomt. In heel het emotionele debat rond de vrijlating en de bemoeiingen van politici hebben zij hun neutraliteit weten te behouden en hebben ze de rechtsregels consequent toegepast.

De politici daarintegen hebben zich van hun minst mooie kant laten zien. Zij staan aan de basis van wetten over de vervroegde invrijheidsstelling, een aantal van hen zetelden zelfs in de commissie die dit heeft voorbereid. En nu zijn zij het die met modder gooien.

Maar dit incident van meneer Verstrepen voorspelt niet veel goeds. We weten dat onze samenleving gebaseerd is op solidariteit, wederzijdsrespect en tollerantie. Als samenleving investeren we sterk in het bestrijden van pestgedrag, proberen we via allerhande hulpverleners mensen terug hun plek te doen vinden in de samenleving en proberen duizenden leerkrachten jongeren waarden en normen mee te geven. Wat nu gebeurd is komt aan als een slag in het gezicht van al deze mensen. Wat proberen we onze samenleving meer menselijk te maken als iemand met zijn vuil schoenen er even door komt lopen, ongezouten op het publieke forum zijn ongezoute mening vertileert en dan zegt dat het enkel om te prikkelen was. Als ik iemand uitscheld voor Makak dan is dat toch ook niet om de discussie aan te gaan over de multiculturele samenleving maar dan kwets en beledig ik gewoon weg iemand.

De woordvoerder van Sharia for Belgium zit voor opruiende taal en aanzetten tot haat in de cel. Hoe zal dit parlementslid kunnen debateren in het parlement als het gaat over  "jongeren strenger bestraffen" omdat ze dergelijke opruiende taal gebruiken? Nultolerantie voor, seksuele intimidatie en racisme. Inderdaad. Hoe? Met een parlementslid dat oproept om samen te leggen en een huurmoordenaar in te schakelen om iemand met naam en toenaam om te leggen?